K-1 Rules

Techniky
- Kopy – front, side, back, roundhouse, hook, crescent, axe kick, otočky a kopy ve výskoku, low
kick na stehno a lýtko, techniky kolenem na stehna, tělo i hlavu soupeře – do 5 vteřin při
aktivním boji v klinči. (U juniorů kolena jen na tělo a stehna.)
- Ruční – jab, punch, upper-cut, hook, back fist, spinning back fist
- Podmet
- V klinči je povoleno otáčet se soupeřem, za účelem jeho destabilizace a následného provedení
kopu kolenem. Pokud při takové akci dojde k pádu protivníka, není takové chování
klasifikováno jako nedovolené stržení nebo hození, ovšem za předpokladu, že pro otočení
soupeře a následně jeho pádu nebylo použito boku (přehoz z juda) nebo nohou (podražení). Za
takovou akci není tedy napomínán, ale ani bodově hodnocen.


Nedovolené techniky a chování
Všechny techniky, které nejsou dostatečně kontrolovány a doprovázeny pohledem.
Všechny techniky na vrch a temeno hlavy (axe kick ploskou chodidla dovolen).
Všechny techniky na krk, záda a od pasu dolů, vyjma low kick, kolene na stehno a podmetu.
Všechny techniky prováděné v kleče, v leže, v pádu, či při doteku rukou nebo kolene podlahy ringu.
Kopy proti kolenu.
Údery rukou ze strany dlaně, malíkové hrany a palce.
Jakékoli útoky hlavou a loktem.
Strkání do soupeře, škrcení, strhy, hody a přehozy.
Tlačení soupeře nedovolenými/nebodovatelnými technikami.
Tahání nebo strkání soupeře přes jeho zachycenou nohu. (Krok od soupeře při jeho zachycené noze
následovaný bezprostředně technikou je dovolen.)
Boj v klinči delší, než 5 vteřin.
Držení se provazů ringu.
Útočení na soupeře, který leží, klečí, padá, nebo zdviženou rukou žádá o přerušení zápasu.
Pokračování v boji po přerušení, či ukončení zápasu.
Slovní napadání soupeře, kouče, diváků nebo rozhodčích.
Postoje a gesta, která nejsou nutná pro vedení boje, nesportovní chování.
Zdržování zápasu předstíráním zranění, nutnosti úpravy výstroje, či vyplivováním zubního chrániče.
Utíkání před soupeřem, zavěšování se na soupeře při předstírání boje v klinči, obracení se zády a
padání.
Svévolné přerušení boje bez pokynu rozhodčího.


Síla provedení
K1 je plnokontaktní formou boje a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny s maximální
razancí a snahou o co nejvyšší účinnost. Techniky, které nevyhovují těmto kritériím, nejsou bodovány.
K1 je disciplínou, která vyžaduje korektnost závodníků a nedovolené techniky jsou nemilosrdně
trestány, byť by se jednalo jen o jejich náznak.

Oblečení závodníků
Krátké saténové kalhoty. Ženy navíc sportovní top - musí však plně zakrývat prsní chránič. Kalhoty
závodníka musí být čisté a nesmí být popsány, či pomalovány. Logo a název oddílu, či reklama
osobního sponzora závodníka nebo jeho klubu, jsou dovoleny.

Ochranné prostředky
Helma, chránič chrupu, prsní chránič - ženy, boxerské rukavice 10 oz, bandáže prstů a suspenzor,
chrániče holení. Všechny tyto ochranné prostředky musí pocházet od autorizovaných výrobců a musí
být v dobrém - plně funkčním stavu. Měkká bandáž kotníků je dovolena. Žádné další chrániče nejsou
přípustné. V lékařsky odůvodněném případě může nastoupit závodník s měkkou bandáží lokte nebo
kolene.
Pořadatel exhibičního utkání nebo sportovního gala programu má právo pro potřeby své akce vypustit
z předepsaných ochranných prostředků helmu. Musí to však předem uvést v propozicích a nesmí se
jednat o juniory.


Zápasiště
Zápasiště K1 tvoří boxerský ring.


Kouč
Závodník má právo, ale i povinnost, být doprovázen jedním koučem. Kouč je zodpovědný za
technickou vyspělost svého závodníka k regulérnímu vedení boje. Tento kouč může mít s sebou
jednoho asistenta. Kouč doprovází závodníka k ringu, pomáhá mu s úpravami výstroje a během zápasu
mu může slušnou formou poskytovat taktické rady. Nejdůležitějším úkolem kouče je v případě
nutnosti rozhodnout za závodníka a vzdát zápas vhozením ručníku do ringu. Nevhodné chování kouče
může ringový rozhodčí potrestat penalizací jeho závodníka, nebo i nařídit jeho výměnu.


Čas
junioři, juniorky – 3 kola na 2 minuty
muži, ženy – 3 kola na 2 minuty
Čas nechává rozhodčí zastavit při úpravě výstroje, ošetření závodníka, oficiálním varování, v situaci
kdy něco brání pokračování zápasu nebo na pokyn nadřízeného rozhodčího - např. v případě protestu.


Hodnocení
Body jsou přidělovány třemi bodovými rozhodčími, v průběhu celého zápasu. Penalizaci a její výši
určuje ringový rozhodčí sám, v případě pochybností může míru zavinění konzultovat s jedním, nebo i
všemi bodovými rozhodčími. Ringový rozhodčí signalizuje všechna svá rozhodnutí ke stolkům
bodových rozhodčích - jak gesty, tak i slovně a je zodpovědný za následnou kontrolu těchto svých
výroků, správně zapsaných do bodovacích lístků.
Bodový zisk
∑ úder rukou na tělo 1 bod
∑ úder rukou na hlavu 1 bod
∑ kop nohou na tělo 1 bod
∑ vyvedení soupeře z rovnováhy podmetem 1 bod
∑ kop nohou na hlavu 1 bod
∑ kop ve výskoku do těla 1 bod
∑ kop ve výskoku do hlavy 1 bod

 

Bodová ztráta
1. porušení pravidel Slovní varování
2. porušení pravidel W – 1. oficiální varování
3. porušení pravidel W – 2. oficiální varování + penalizace mínus 1 bod
4. porušení pravidel Penalizace 1 mínus bod
5. porušení pravidel Diskvalifikace
Při KD (Knock Down) jsou závodníkovi odečteny 3 body z výsledku kola
U 2. Oficiálního varování se myslí 1 oficiální bod (3 klicky na počítadlech)
Po druhém vypadnutí chrániče zubů závodníkovi během zápasu následuje Oficiální varování, po
dalším vypadnutí následují další vyšší penalizace.


Nenastoupení k zápasu
Nenastoupí-li závodník k zápasu na výzvu rozhodčího, či komentátora soutěže a není-li rozhodčímu
znám důvod jeho zdržení (např. ošetřování lékařem, nebo probíhající zápas téhož závodníka na jiném
zápasišti), dá ringový rozhodčí pokyn časomíře k měření nástupního času. Nedostaví-li se závodník do
60ti sekund, obdrží oficiální varování. Po 90ti sekundách obdrží mínus bod a nenastoupí-li ani do 120ti
sekund, je diskvalifikován. Má-li ringový rozhodčí informace o tom, že závodník nastupovat nebude,
nemusí nechat měřit nástupní čas a diskvalifikuje závodníka hned - zároveň vyhlásí jeho protivníka
jako vítěze.


Přerušení zápasu závodníkem
Potřebuje-li závodník přerušit zápas (důvodem může být potřeba ošetření, úpravy výstroje nebo úmysl
vzdát zápas), zvedne jednu ruku a vyčká, až ringový rozhodčí zápas přeruší. Pak mu sdělí, nebo ukáže,
jaký má problém a ringový rozhodčí následně rozhodne, zda zápas pozastaví. Zneužití tohoto
mechanizmu závodníkem pro zdržování, odpočinek, zjištění informací od kouče apod., je rozhodčím
trestáno.


Ukončení zápasu
Zápas ukončuje ringový rozhodčí na pokyn časoměřiče, že daný čas vypršel. Signál časoměřiče je
akustický (gong, zvon, píšťalka apod.). Zápas může být ukončen i před uplynutí časového limitu a to v
těchto případech:
∑ Jeden ze závodníků není schopen, po zásahu protivníkem, pokračovat v boji (KO).
∑ Jeden ze závodníků byl potřetí během zápasu (resp. podruhé v 1. kole) počítán (RSC)
∑ Rozhodnutím ringového rozhodčího o naprosté převaze jednoho ze závodníků (RSC), kdy další
pokračování zápasu už nemůže přinést změnu výsledku, ale hrozí nebezpečí ze zranění.

∑ Diskvalifikací jednoho, či obou závodníků.

∑ Pro zranění - závodník není schopen pokračovat v zápase ani po ošetření.
∑ Z rozhodnutí lékaře, který má právo nechat zápas přerušit i ukončit, má-li dojem, že zdraví
některého ze závodníků je ohroženo.
∑ Vzdáním jednoho ze závodníků - ručník vhozený do ringu koučem, nebo nenastoupení do
dalšího kola.
Bezprostředně po ukončení zápasu vybere ri

 

Bezprostředně po ukončení zápasu vybere ringový rozhodčí bodovací lístky a odvodí z nich výsledek
utkání. Povolá pak závodníka do středu (v případě nejednoznačného vítězství přečte hodnocení
jednotlivých bodových rozhodčích) a vyhlásí výsledek směrem k divákům - zvedá ruku vítěznému
závodníkovi.
Verze pravidel 2013 (Mgr. Jan Frána, Předseda komise rozhodčích ČSFu)

originál pravidla na ČSFu: http://www.csfu.cz/soubory/204_pravidla-finale.pdf