Registrace a pravidla

Online registrace budou spuštěny na stránkách svazu1.8.2012.

DISCIPLÍNY – rozpis věkových a váhových kategorií

K1 RULES

Junioři (16–18 let): –60kg, –63,5kg, –67kg, –71kg, –75kg, –81kg, –86kg, –91kg, +91kg
Juniorky (16–18 let) : –56kg, –60kg, –65kg, –70kg, +70kg
Muži (18+) –60kg, –63,5kg, –67kg, –71kg, –75kg, –81kg, –86kg, –91kg, +91kg
Ženy (18+) –56kg, –60kg, –65kg, –70kg, +70kg

STARTOVNÉ

členové ČSFu: 200,– Kč // ostatní z ČR: 400,– Kč // zahraniční: 16,– €
Snížená cena pro členy ČSFu platí pouze v případě on-line předregistrace a po předložení průkazu ČSFu s platnou roční známkou (možno zakoupit na místě). Závodník může startovat pouze v jedné kategorii a váze. Platba startovného hotově při registraci. Mladší 18let musí mít notářsky ověřený souhlas zákonného zástupce. Bez tohoto souhlasu nebudou připuštěni ke startu. Na soutěži mohou startovat i zahraniční závodníci (Mistrem ČR se může stát i zahraniční závodník).

PŘEDPIS – disciplína K-1 (všechny kategorie)

elimiance: 3×2:00 min.
semifinále: 3×2:00 min.
3. místo: 3×2:00 min.
finále: 3×2:00 min.

PODMÍNKY

Dosažení věku 16 let (datum narození 5.10.1996 a starší). Mladší 18let – předložení notářsky ověřeného souhlasu zákonného zástupce s účastí na soutěži (revers), starší 18 let – podepsání písemného souhlasu s účastí na soutěži (revers) při registraci. Předložení platného sportovního průkazu ČSFu nebo jiné sportovní organizace. Předložení platného potvrzení o lékařské prohlídce, ne starší 1 roku (zpravidla bývá součástí sportovního průkazu). Souhlas lékaře MČR K-1 se startem závodníka na lékařské prohlídce při registraci. Závodník souhlasí s tím, že se dobrovolně podrobí lékařské prohlídce nebo dopingovému testu – před soutěží, během ní, nebo následně po ní. Závodník musí znát pravidla disciplíny K-1, rozumět jim a řídit se jimi.

PRAVIDLA

Dle platných pravidel WAKO (ČSFu). Poplatek za podání protestu 40€ (1.000,– Kč).

VYBAVENÍ

Helma (bez lícnic), chránič chrupu, boxerské rukavice 10 oz (nevymlácené), bandáže prstů, suspenzor, chránič holení s prodlouženou nártovou částí (botičky nejsou povoleny). Ženy a juniorky navíc prsní chránič.

Upozornění:

U finálových zápasů mužů a žen (Galavečer – zápas o MISTRA ČR) je z ochranných prostředků povinně vypuštěna helma!